10 ژانویه 2021

تن ماهی ساپریم

شرکت ساتین پروتئین یارا مهام ( ساپریم ) افتخار دارد که بیش از ۲۵ سال در زمینه ی مواد خوراکی (تن ماهی) مشغول به فعالیت می […]
20 دسامبر 2020

امیر حسین کرد

ا.کرد به مدیریت امیر حسین کرد ، عواملی همچون ثبت اختراع دستگاه آکورد و ثبت طرح صنعتی را به عهده این شرکت سوشیانت قرار داده است. […]
20 دسامبر 2020
بیونیکا

بیونیکا

بیونیکا به مدیریت فردین اجلالی ، عواملی همچون ثبت لوگو و برند و مشاوره کسب و کار را به عهده این شرکت سوشیانت قرار داده است. […]
19 دسامبر 2020
امروز مارکت

امروز مارکت

امروز مارکت به مدیریت علی حضر تقلی ثمری ، عواملی همچون ثبت لوگو و برند را به عهده این شرکت سوشیانت قرار داده است. نام شرکت […]
19 دسامبر 2020
مهرداد دریایی

مهرداد دریائی

مهرداد دریائی عواملی همچون طراحی لوگو ، ثبت لوگو و برند و طراحی مینی برند بوک را به عهده این شرکت سوشیانت قرار داده است. نام […]
19 دسامبر 2020
سیبه

سیبه

سیبه به مدیریت مهرداد دریائی عواملی همچون  ثبت لوگو و برند را به عهده این شرکت سوشیانت قرار داده است. نام شرکت / برند : سیبه […]
19 دسامبر 2020
آسپاد

آسپاد

آسپاد به مدیریت مهرداد دریائی ، عواملی همچون ثبت برند و لوگو ، مشاوره انتخاب نام ، مشاوره کسب و کار ، تدوین برند بوک و […]
19 دسامبر 2020
مانترا

مانترا

مانترا به مدیریت اکرم ناظمی ، عواملی همچون طراحی لوگو ، ثبت لوگو و برند ، ثبت شرکت ، انتخاب نام برند و برند سازی را […]
19 دسامبر 2020
تکش

تکش

تکش به مدیریت امیر مسعود مجدی زاده ، عواملی همچون ثبت برند و لوگو ، طراحی لوگو را به عهده این شرکت سوشیانت قرار داده است. […]
Buy now
چت و مشاوره با گروه سوشیانت