رایتل

رایتل با شعار «زندگی در دستان شما» شروع به کار کرده و در حال حاضر با شعار ” رایتل، همراه هوشمند ” در حال فعالیت می‌باشد.

لوگوی این برند توسط تورج صابری‌وند طراحی شده ‌است. این لوگو از ترکیب سه دایره که دلالت بر نسل سوم تلفن‌های همراه دارد طراحی شده‌است، دایره هم فرم‌های انتزاعی منطقه‌های تحت پوشش آنتن‌های BTS نسل سوم تلفن‌های همراه است که همدیگر را پوشش می‌دهند. رنگ این لوگو در ایران از رنگ‌های آوانگاردی است که در گرافیک ایران برای برندهای دولتی انتخاب شده‌است.

4 اکتبر 2020

رایتل

رایتل با شعار «زندگی در دستان شما» شروع به کار کرده و در حال حاضر با شعار ” رایتل، همراه هوشمند ” در حال فعالیت می‌باشد. […]