13 نوامبر 2021

اثر هاثورن در مدیریت

برای اینکه به‌عنوان مدیر بهترین عملکرد را داشته باشید، باید معیارهایی برای عملکرد و حتی عملکرد برتر را در کارهای حوزه مسئولیت خود مشخص کنید. افراد […]
Buy now
چت و مشاوره با گروه سوشیانت